Obecní úřad bude uzavřen

od 26.7.2021 do 1.8.2021.

V případě nutnosti volejte:  

601 588 114, 723 767 781-referentka

604 772 221-starosta

607 721 4520-místostarosta