Místní poplatky dle OZV:

 

Dle výše uvedených OZV jsou poplatky v obci Prosetín stanoveny takto:

Sazba poplatku za kalendářní rok činí 100,- Kč za každého psa staršího 3 měsíců.

Sazba poplatku za kalendářní rok za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci za osobu trvale bydlící v obci Prosetín a v jejích místních částech Brťoví a Čtyři Dvory činí 400,-Kč.

Sazba poplatku za kalendářní rok za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci za rekreační objekt ležící na k.ú. Prosetín, Čtyři Dvory, Brťoví, kde není trvale hlášena žádná fyzická osoba, činí 500,-Kč.

Poplatky jsou splatné do 30.6.2020 buď hotově na pokladně Obce Prosetín v úředních hodinách nebo převodem na účet obce č.161743390/0300 s uvedením identifikace plátce a poplatku.

Sazba poplatku za rekreační nebo lázeňský pobyt na území obce Prosetín činí 15,-Kč za osobu za každý i započatý den pobytu, není-li dnem příchodu.