Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Obce Prosetín na rok 2018
Podle ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se zveřejňuje schválený Rozpočet Obce Prosetín na rok 2018.
Rozpočet Obce Prosetín na rok 2018 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 27. 10. 2017 usnesením ZO-06/27102017.
části „Rok 2018“ (http://www.prosetin.info/intranet/rozpocty/).
Rozpočet Obce Prosetín na rok 2018 je k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě Prosetín, Prosetín 34, 592 64 Prosetín.
Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Prosetín na rok 2019 a 2020
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Prosetín na roky 2019 a 2020 byl schválen zasedáním zastupitelstva obce dne 27.1.2018 usnesením ZO-02/27012018.
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu Obce Prosetín na roky 2019 a 2020 je zveřejněn na internetových stránkách Obce Prosetín v sekci:
„Obecní úřad Prosetín“, podsekci „Rozpočtové výhledy a rozpočty“,
části „Rok 2018“ (http://www.prosetin.info/intranet/rozpocty/).
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Prosetín na roky 2019 a 2020 je k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě Prosetín, Prosetín 34, 592 64 Prosetín.
 
Schválená rozpočtová opatření
Schválená rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu obce jsou podle zákona č. 250/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejněna na internetových stránkách Obce Prosetín v sekci:
„Obecní úřad Prosetín“, podsekci „Rozpočtové výhledy a rozpočty“,
Listinná podoba schválených rozpočtových opatření ke schválenému rozpočtu obce je k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě Prosetín, Prosetín 34, 592 64 Prosetín.

​Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Obce Prosetín za rok 2017

Podle ustanovení § 22a odst. 2g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje schválený Závěrečný účet Obce Prosetín za rok 2017.

Závěrečný účet Obce Prosetín za rok 2017 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 15. 6. 2018 usnesením č. ZO-02/15062018.

Závěrečný účet Obce Prosetín za rok 2017 je zveřejněn na internetových stránkách Obce Prosetín v sekci „Obecní úřad Prosetín“, podsekci „Závěrečné účty obce“,

části „Rok 2017“ (http://www.prosetin.info/intranet/zav_ucty/)

 

Závěrečný účet Obce Prosetín za rok 2017 je k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě Prosetín, Prosetín 34, 592 64 Prosetín.