V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet, schválený závěrečný účet, schválený střednědobý výhled rozpočtu a schválená pravidla rozpočtového provizoria:


- jsou na internetových stránkách zveřejněny na adrese https://www.prosetin.cz/rozpocet-rozpoctova-opatreni-zaverecny-ucet

a do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadu na adrese Prosetín 34, 592 Prosetín, kancelář OÚ Prosetín, a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu.


Na tomto odkazu jsou zveřejňována i oznámení k návrhům rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu, na uvedené adrese je možno nahlédnout do listinné podoby těchto návrhů.