Prosetín je obec nacházející se v okrese Žďár nad Sázavou, Kraje Vysočina. Obcí s rozšířenou působností je Bystřice nad Pernštejnem. Obec spravuje tři sídelní jednotky a tři katastrální území - Brťoví, Čtyři Dvory a Prosetín. V roce 2011 bylo v sídelní jednotce Prosetín evidováno 55 domácností a 216 obyvatel.

Přesné zeměpisné souřadnice Prosetína jsou: 16° 23' 42" východní délky, 49° 31’ 8’’ severní šířky. Obec Prosetín leží na území parku Svratecká hornatina ve východním cípu okresu Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina a náleží do mikroregionu Bystřicko. Geomorfologicky území patří do Českomoravské vrchoviny, celku Hornosvratecká vrchovina, podcelku Nedvědická vrchovina a okrsku Sýkořská hornatina. Je součástí přírodního parku Svratecká hornatina. Významným přírodním prvkem je přírodní památka Kocoury. Prosetín má charakter návesního typu (náves byla později zastavěna) a leží ve svažitém údolí se spádem ve směru západ – východ v rozmezí 540 – 590 m n.m. a je vystavěn podél komunikace III/3871.