Povinně zveřejňované údaje

(dle vyhlášky č.442/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

1. Oficiální název: Obec Prosetín, Obecní úřad Prosetín

2. Důvod a způsob založení

  • Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3. Organizační struktura  Organizační řád Obecního úřadu Prosetín (odkaz)

Seznam organizací:

1. Místní knihovna

2. JPO Prosetín

3. JPO Brťoví

4. JPO Čtyři Dvory

5. Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín, příspěvková organizace

4. Kontaktní spojení

• Kontaktní poštovní adresa úřadu: Prosetín č.34, 592 64 Prosetín

• Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Prosetín č.34, 592 64 Prosetín

Úřední hodiny: Pondělí a středa 13:00 – 17:00, čtvrtek 8:00 – 12:00

• Telefon: 516 463 323, 601 588 114, 723 767 781

• Fax: Neuvedeno

• Oficiální www stránka:https://www.prosetin.cz/

• Elektronická úřední deska: https://www.prosetin.cz/nova-uredni-deska

• Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu): podatelna@prosetin.cz

• Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem: podatelna@prosetin.cz

 Informace o provozu podatelna (odkaz)

• Další elektronické adresy: obecni.urad@prosetin.cz

• ID ISDS: bpnb2yu

5. Případné platby můžete poukázat: 161 743 390/0300 (ČSOB, a.s.)

          – platby místních poplatků, fakturace aj.

6. IČO: 00295167

7. DIČ: obec není plátce DPH

8. Dokumenty

    8.1https://www.prosetin.cz/dokumenty

    8.2 Rozpočet v tomto a předchozím roce https://www.prosetin.cz/rozpocet-rozpoctova-opatreni-zaverecny-ucet

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

11. Opravné prostředky

  • Neuvedeno

12. Formuláře

  • Veškeré potřebné formuláře jsou na vyžádání k dispozici v kanceláři OÚ Prosetín.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situacích

  • Informace o řešení životní situace Vám budou poskytnuty v kanceláři Obecního úřadu Prosetín.

14. Nejdůležitější předpisy:

     1. Nejdůležitější používané předpisy:

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

      2. Vydané předpisy:

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

  • 1. Sazebník úhrad za poskytování informací – viz odkaz Směrnice obce
  • 2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - neuvedeno

16. Licenční smlouvy

     1. Vzory licenčních smluv - nerelevantní

     2. Výhradní licence - nerelevantní