Předmětem projektu je zkvalitnění systému nakládání s BRKO i textilními odpady v obci Prosetín, jejichž vzniku bude projektem předcházeno. Toho bude dosaženo pořízením celkem 2 ks kontejnerů na textilní dopad a dále 150 ks kompostérů o celkovém objemu 215 m3, které budou předány obyvatelům obce Prosetín k přímému užívání na vlastních pozemcích, díky čemuž bude BRKO zpracován a následně využit přímo v místě jeho vzniku, díky čemuž se sníží produkce SKO a současně náklady na jeho svoz i likvidaci.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí