Projekt "Odvlhčení budovy obecního úřadu" byl realizován za podpory Kraje Vysočina-Fond Vysočiny

ID FV02791.0308

Dodace byla poskytnuta na odvlhčení budovy obecního úřadu Prosetín.

Podpořil Kraj Vysočina

Fond Vysočiny