Projekt "Výměna oken v KD Prosetín" byl realizován za podpory Kraje Vysočina-Fond Vysočiny

ID FV02825.0581

Dodace byla poskytnuta na výměnu oken Sokolovny - budova Prosetín 41.

Podpořil Kraj Vysočina