Brťoví je malá vesnice, místní část obce Prosetín, nacházející se asi 2 km na severozápad od Prosetína. V roce 2011  bylo v  sídelní jednotce Brťoví evidováno 23 domácností a 69 obyvatel.

Přesné zeměpisné souřadnice Brťoví jsou: 16°22' 20" východní délky, 49°31' 51" severní šířky. Brťoví leží v nadmořské výšce 498 m n. m., v závěru široké kotliny pod prameništěm bezejmenného potoka, který pod vsí napájí malý rybník, protéká strmým, místy skalnatým zalesněným údolím a ve Švařci se vlévá do Svratky. Brťovská kotlina je ze severozápadu ohraničena hřebenem, jehož nejvyšším bodem jsou Stráně (579,8 m n.m.). Severozápadní svahy tohoto hřebenu jsou zalesněny a prudce spadají do údolí Tresného potoka a řeky Svratky. Jihovýchod brťovské kotliny je lemován rovněž hřebenem. Jeho nejvyššími body jsou Hůlkovice (625,5 m n. m.), Klínek (625 m n.m.) a Vrchy (637,8 m n. m.). Na severovýchodě se brťovská kotlina velmi mírně zvedá do zalesněného sedla s místním názvem Smrčiny, na které severněji navazuje údolí s bezejmenným potokem, ústícím do Tresného potoka ve Lhotě u Olešnice.

S okolím je Brťoví spojeno silnicí třetí třídy, směřující zalesněným údolím podél potoka do Švařce, kde se napojuje na silnici vedoucí z Víru do Tišnova. Opačným směrem vede silnice mezi vrchy Hůlkovice a Klínek do Prosetína. Spojení do Lhoty u Olešnice je možné polní cestou vedoucí na severovýchod. Nejbližší železniční stanice je v Nedvědici, asi 10 km od Brťoví. Katastrální území Brťoví je vymezeno na jihu, směrem ke Švařci, místní tratí Torůvky, na jihozápadě tratí Stráně. S katastrálním územím Čtyř Dvorů sousedí les U líska. Na východ směrem k Prosetínu jsou dvě lesní tratě - Na vrších a Brťovské stráně ( Smrčiny ). Polní trať nese jméno Újezd. Pole za Újezdy a les Brťovská stráň tvoří severní hranici s územím Lhoty u Olešnice. Západním směrem k Bolešínu je hranicí opět Brťovská stráň. Místní tratě Radušky a Díly vymezují západní hranici katastrálního území Brťoví ke Koroužnému.