Usnesení č. ZO-03/11062021:

Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický plán obce Prosetín 2021-2026. Strategický plán je přílohou tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce zapracovat do dokumentu následující návrhy: vyhodnocení zaměstnanosti, výstavby vodního zdroje.