1. Ředitelství ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou oznamuje žákům a jejich rodičům zahájení školního roku 2023/2024 v pondělí 4. září 2023. Slavnostní zahájení pro žáky 2. - 9. ročníku proběhne od 7:20 hodin před školou, poté získají žáci základní informace od třídních učitelů ve třídách. Tento den žáci končí v 7:50.  

    Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku se uskuteční v 8:00 hodin, zváni jsou i jejich rodiče. 

    Tento den nebude provoz školní družiny. 

    V úterý 5.9. bude výuka probíhat dle rozvrhu, který je zveřejněn na webových stránkách školy.  

    Od 5.9. zahajuje provoz školní družina i školní jídelna. 

    Provoz mateřské školy bude zahájen 4. 9. 2023 v běžném čase 6:15 – 16:15.