1. Základní a mateřská škola Štěpánov nad Svratkou oznamuje žákům a jejich rodičům informace o zahájení školního roku 2022/2023 ve čtvrtek 1.září.Slavnostní zahájení pro žáky 2.-9. ročníku proběhne od 7:20 hodin před školou, poté získají žáci základní informace od třídních učitelů ve třídách. Tento den končí žáci v 8:05 hodin. V pátek 2. září bude výuka probíhat dle rozvrhu, který je zveřejněn na webových stránkách školy. Od 2. září zahajuje provoz i školní jídelna.
  2. Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 1. září s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní sudová a lahvová vína. V prodeji bude i burčák. Cena 90-100 Kč/l. Vinotéka bude stát na návsi v Prosetíně od 14:50-15:15 hodin.