1. Po opravě vodovodního řádu rušíme všechna omezení ve spotřebě vody. Dle informací zaměstnanců firmy opravující vodovodní řád, je možné, že  voda v menším množství nadále uniká na dalším místě. Situaci budeme sledovat a o případných opravách bychom vás včas informovali.