1. Základní a mateřská škola Prosetín informuje o zahájení nového školního roku. Oficiální zahájení základní školy proběhne 1.září v 8:00 hod. v hale základní školy. Ukončení v 8:20 hod. Zahájení mateřské školy 1. září od 6:00-16:00 hod. Tyhle i ostatní informace k začátku školního roku jsou vyvěšeny na vývěskách OÚ, na webových stránkách obce Prosetín i na stránkách školy.