Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Prosetín vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

  • počet podanných žádostí o informace: 0
  • počet podanných odvolaná proti rozhodnutí: 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvedení osobních údajů: 0
  • další infromace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 

V Prosetíně dne 19.1.2022