1. Spolek prosetínské hřbitovy srdečně zve své členy na výroční schůzi spolku prosetínské hřbitovy v pátek 16. února 2024. Od 18 hodin bude sloužena mše svatá za živé a zemřelé členy spolku v kostele sv. Markéty. V 18:45 hodin začne schůze v zasedací místnosti obecního úřadu v Prosetíně a asi v 19 hodin začne přednáška s promítáním snímků Ing. Josefa Kánského z jeho cest na Západní Ukrajinu. 
  2. Informujeme spoluobčany, že od 1.února je možnost úhrady poplatku za komunální odpad a poplatku za psa. Poplatek za odpad trvale bydlící činí 450 Kč, poplatek za psa 100 Kč, a poplatek za odpad chataři 450 Kč. Poplatky jsou splatné do 30.6.2024. Poplatky lze hradit převodem na bankovní účet obce, nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu. Veškeré informace budou vyvěšeny na obecních vývěskách a na webových stránkách obce Prosetín.
  3. Zveme všechny děti na tvořivé odpoledne, které se bude konat 20. února od 16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
  4. Obec Prosetín zve na návštěvu plaveckého bazénu v Boskovicích dne 2.března 2024 od 12 do 13:30 hodin. Odjezd z Brťoví v 11:05 hod., z Čtyř Dvorů 11:10 hod. a z Prosetína v 11:15 hodin. Cena pro místní je 50,- Kč, děti do 3 let zdarma, ostatní 100 Kč. Přihlásit se můžete u paní Hlaváčkové Zdeňky na tel.: 723 767 781.
  5. Sdružení kominíků a topenářů bude ve čtvrtek 15.2.2024 provádět po předešlé objednávce na telefonním čísle 608 748 989 požadované kontroly a čištění komínů, čištění kotlů za 450 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1.100 Kč. Dále nabízí vložkování a frézování komínů. Letáček s informacemi je vyvěšen na vývěsce.