1. Tento víkend bude ve všech třech obcích přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. Velkoobjemový odpad je především nábytek, koberce, linolea, matrace a další velké předměty. Prosíme o co největší rozebrání nábytku, aby se do kontejnerů vešlo co nejvíce odpadu. Kontejnery budou přistaveny u každého sběrného dvora a v Prosetíně ještě navíc na návsi.
  2. Upozorňujeme na zákaz vožení odpadu na Břeh, kde se pálí čarodějnice, a to již trvale. Upozorňujeme také na zákaz vožení odpadu do areálu kompostárny pod Justovým vrškem.