1. MUDr. Bartošík oznamuje, že v pátek 29.1.2021 budu v ordinaci až od 8:45 hod., zdravotní sestra bude v ordinaci normálně od 7 hodin. A také oznamuje, že ve středu 3.2.2021 do Prosetína nepřijede.

2. Obecní úřad Prosetín oznamuje občanům, že od měsíce února je možné uhradit poplatky za komunální odpad a poplatek za psa. Sazba poplatku za psa je 100,- Kč za každého psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za komunální odpad za osobu trvale bydlící v obci Prosetín a v jejích místních částech Brťoví a Čtyři Dvory je 400,-Kč. Sazba poplatku za komunální odpad za rekreační objekt ležící na k.ú. Prosetín, Čtyři Dvory, Brťoví, kde není trvale hlášena žádná fyzická osoba, je 500,-Kč. Poplatky jsou splatné do 30.6.2021 buď hotově na OÚ Prosetín nebo převodem na účet obce č. 161743390/0300 s uvedením identifikace plátce a poplatku.