1. Milí občané, aktuální situace prozatím nedovoluje tradiční Tříkrálové koledování. Proto umístíme v naších obcích kasičky, do kterých budete moci přispívat. Kasičky budou od neděle 10.1.2021 umístěny v Prosetíně: kostel sv. Markéty, evangelický kostel, obchod u Maršálků a na obecním úřadě. Ve Čtyřech Dvorech je možnost přispět do pokladničky, která bude umístěná u pana Bartoně Čtyři Dvory 11 a v Brťoví u paní Hlaváčkové Brťoví 10. Finanční příspěvek můžete také zaslat na Tříkrálový účet 66008822/0800, variabilní symbol 77706800.Přispět lze také přímo na stránkách www.zdar.charita.cz do on-line pokladničky. Děkujeme! Veškeré informace budou také vyvěšeny na webových stránkách obce a vývěskách.