1. Státní veterinární správa vydává opatření vzhledem k výskytu nákazy ptačí chřipky v našem okolí. Chovatelům se nařizuje chovat ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, to znamená zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, kde je držet a zamezit tak vniku volně žijícího ptactva ke krmivu a vodě. Celý dokument je k nahlédnutí na webových stránkách obce Prosetín na úřední desce, nebo v kanceláři obecního úřadu.
  2. Prosíme spoluobčany o spolupráci při evidenci drůbeže. Chovatelé drůbeže prosíme sčítací list, který jste obdrželi do schránky, vyplnit, a navrátit zpět na obecní úřad, vhozením do schránky na obecním úřadě, osobním odevzdáním v úředních hodinách nebo zasláním na mail obecni.urad@prosetin.cz. Prosíme o navrácení do středy 21.prosince. Děkujeme!
  3. MUDr. Zatloukal oznamuje že ve dnech 22.,2 a 30.prosince nebude ordinovat. Zastupuje MUDr. Nechuta
  4. Římskokatolická farnost Prosetín oznamuje, že vánoční a novoroční bohoslužby budou ve farním kostele takto: Štědrý večer v 21 hodin, 1. a 2. vánoční svátek ráno v 8 hodin. Jste srdečně zváni.