V souvislosti s pokračujícím vyhlášeným nouzovým stavem na území ČR a pokračováním mimořádných opatření bychom Vám chtěli připomenout základní pravidla chování ve veřejném prostoru. Základním pravidlem je nošení roušek nebo podobných ochranných prostředků, které zakrývají ústa a nos. Nošením roušek chráníme osoby v našem okolí před kapénkovou nákazou od nás samých, možná infikovaných. 

Budeme-li nosit roušky všichni, ochrana populace bude vysoká, i když nikoli dokonalá. Jednoduše řečeno, nošení roušek je vždy projevem ohleduplnosti a respektu k ostatním lidem a aktuálně také podmínkou pro vstup do prodejen, zdravotnických zařízení, lékáren a úřadů, také pro cestování veřejnými dopravními prostředky a pro pohyb ve veřejném prostoru. 

Nedodržení těchto pravidel je přestupek s možností sankce 10 000,- Kč. Opakované nedodržování nařízení o používání ochranných prostředků může být vyhodnoceno jako trestný čin. Berte prosím toto sdělení jako informativní, nikoho nechceme zastrašovat ani vyvolávat atmosféru podezírání. 

Všem vám přejeme co nejpřijatelnější překonání současné situace, a hlavně všem pevné zdraví.