1. Připomínáme občanům části Prosetína a celé místní části Čtyři Dvory přerušení dodávky el. energie ve čtvrtek 26. května,a to v Prosetíně (část) od 7:30-12:30 hodin a ve Čtyřech Dvorech (celé) od 12:30 do 15:00 hodin.Čísla popisné, kterých se odstávka týká, jsou vyvěšeny na úředních deskách v Prosetíně a Čtyřech Dvorech a na stránkách obce Prosetín v sekci AKTUALITY.