1. Informujeme spoluobčany, že od 1.února 2024 je možnost úhrady poplatku za komunální odpad a poplatku za psa. Poplatek za odpad trvale bydlící činí 450 Kč, poplatek za psa 100 Kč, a poplatek za odpad chataři 450 Kč. Poplatky jsou splatné do 30.6.2024. Poplatky lze hradit převodem na bankovní účet obce, nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu. Veškeré informace budou vyvěšeny na obecních vývěskách a na webových stránkách obce Prosetín.
  2. Zveme všechny děti na tvořivé odpoledne, které se bude konat 20. února od 16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
  3. Obec Prosetín zve na návštěvu plaveckého bazénu v Boskovicích dne 2.března 2024 od 12 do 13:30 hodin. Odjezd z Brťoví v 11:05 hod., z Čtyř Dvorů 11:10 hod. a z Prosetína v 11:15 hodin. Cena pro místní je 50,- Kč, děti do 3 let zdarma, ostatní 100 Kč. Přihlásit se můžete u paní Hlaváčkové Zdeňky na tel.: 723 767 781.
  4. Sdružení kominíků a topenářů bude ve čtvrtek 15.2.2024 provádět po předešlé objednávce na telefonním čísle 608 748 989 požadované kontroly a čištění komínů, čištění kotlů za 450 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1.100 Kč. Dále nabízí vložkování a frézování komínů. Letáček s informacemi je vyvěšen na vývěsce.