1. Obecní úřad Prosetín oznamuje občanům, že od měsíce února je možné uhradit poplatky za komunální odpad a poplatek za psa. Sazba poplatku za psa je 100,- Kč za každého psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za komunální odpad za osobu trvale bydlící v obci Prosetín a v jejích místních částech Brťoví a Čtyři Dvory je 400,-Kč. Sazba poplatku za komunální odpad za rekreační objekt ležící na k.ú. Prosetín, Čtyři Dvory, Brťoví, kde není trvale hlášena žádná fyzická osoba, je 500,-Kč. Poplatky jsou splatné do 30.6.2021 buď hotově na OÚ Prosetín nebo převodem na účet  obce č. 161743390/0300 s uvedením identifikace plátce a poplatku.
  2. Drůbežárna Práce bude v úterý 26.1. ve 13:45 hodin na návsi v Prosetíně prodávat: mladé červené kuřice, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky-cena 10 Kč/ks.