1. Obecní úřad Prosetín oznamuje občanům, že od února je možné uhradit poplatky za komunální odpad a poplatek za psa. Sazba poplatku za komunální odpad za osobu trvale bydlící v obci Prosetín a v jejích místních částech Brťoví a Čtyři Dvory je navýšen na 450,-Kč. Sazba poplatku za komunální odpad za rekreační objekt ležící na k.ú. Prosetín, Čtyři Dvory, Brťoví, kde není trvale hlášena žádná fyzická osoba, je taktéž 450,-Kč. Sazba poplatku za psa je 100,- Kč za každého psa staršího 3 měsíců. Poplatky jsou splatné do 30.6.2022 buď hotově na OÚ Prosetín nebo převodem na účet obce č. 161743390/0300 s uvedením identifikace plátce a poplatku.
  2. Pojízdná prodejna Pekárny Blansko oznamuje, že ve čtvrtek 27.1.2022 nepřijede. Jedná se o obec Brťoví a Čtyři Dvory.
  3. Drůbežárna Práce bude v sobotu 29.1.2022 ve 13:45 hod na návsi v Prosetíně prodávat: mladé červené kuřice, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky-cena 15 Kč/ks.