1. Obecní úřad Prosetín oznamuje občanům, že od měsíce února je možné uhradit poplatky za komunální odpad a poplatek za psa. Sazba poplatku za psa je 100,- Kč za každého psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za komunální odpad za osobu trvale bydlící v obci Prosetín a v jejích místních částech Brťoví a Čtyři Dvory je navýšen na 450,-Kč. Sazba poplatku za komunální odpad za rekreační objekt ležící na k.ú. Prosetín, Čtyři Dvory, Brťoví, kde není trvale hlášena žádná fyzická osoba, je taktéž 450,-Kč. Poplatky jsou splatné do 30.6.2022 buď hotově na OÚ Prosetín nebo převodem na účet obce č. 161743390/0300 s uvedením identifikace plátce a poplatku.