1. MUDr. Zatloukal oznamuje, že ve dnech 13.,14. a 17.4.2023 nebude oŕdinovat. Zastupuje MUDr. Nechuta