Komise rady obce

Rada obce může rovněž zřídit své orgány, tyto se ex lege označují jako komise. Tyto orgány mají funkci iniciativní a poradní, nikoliv tedy kontrolní. Svá stanoviska a náměty předkládají zmíněné komise výhradně svému zřizovateli tedy radě obce.  Komise  je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c) z.č 128/2000 Sb.[20]

Složení Kulturní komise rady obce Prosetín

 • Blanka Hlaváčková - předseda kulturní komise
 • Alena Jančíková
 • Jitka Nesvatbová

Finanční výbor

Finanční výbor je jednak kontrolním orgánem zastupitelstva obce, ale také současně jeho iniciativním orgánem. Finanční výbor kontroluje hospodaření obce.

Složení finančního výboru

 • Pavel Boček - předseda
 • Zdeněk Fučík
 • Alena Hrdličková
 • Vlasta Lontrasová
 • Zita Švandová

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor  kontroluje  plnění usnesení  zastupitelstva obce  a rady  obce, je-li zřízena .

Složení kontrolního výboru

 • Ladislav Horský
 • Josef Chalupník
 • Zdeněk Jakeš - předseda
 • Josef Kolář
 • Miroslav Šváb