1. Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 7.5.2020 ve 13:45 hod. na návsi v Prosetíně prodávat: mladé kuřice a chovné kohouty, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny a krůty, dále pak krmivo pro králíky a drůbež, vitamínové doplňky, bude také vykupovat králičí kožky cena 5 Kč/ks
  2. ZŠ a MŠ Prosetín oznamuje obnovení provozu MŠ a to od pondělí 11.5.2020 v provozní době od 6 do 16 hodin. Provoz MŠ bude dle provozního řádu MŠ Prosetín, který je součástí ŠVP a zároveň s dodržením všech hygienicko-bezpečnostních opatření vydaných MŠMT v metodice. Zákonný zástupce dítěte přinese první den nástupu do MŠ podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a odevzdá toto prohlášení učiteli MŠ před vstupem dítěte do třídy. V případě jakýchkoli dotazů, kontaktujte ředitelku školy paní Mgr. Lukáškovou na telefonním čísle 734 630 450. Veškeré informace a čestné prohlášení rodiče naleznou na stránkách školy. Text oznámení bude také zveřejněn na vývěskách v místních částech obce.
  3. Dnem 5.května 2020 končí období déle trvajícího nadměrného sucha, které vyhlásil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek 6. dubna 2020. Pominula většina důvodů, které si vyžádaly vydání omezení, ale i přes to apelujeme na občany, aby se v přírodě, nejen při rozdělávání otevřených ohňů nebo při práci v lese, chovali maximálně zodpovědně.