1. Prosetínské hřbitovy zvou své členy a všechny občany na výroční schůzi, která bude v pátek 6. března 2020. Začátek schůze je v 17:15 v místní základní škole. Hlavní bod schůze bude přednáška Martina Šimsy na téma: Toleranční patent a Prosetínští občané.
  2. Společnost E.ON oznamuje přerušení dodávky elektrické energie dne 18.3.2020 od 12:30 do 15:00 hodin v části obce Prosetín od Brťoví po čísla popisné 51, 68. Konkrétní čísla popisné si občané mohou přečíst na úřední desce obce Prosetín.