1. Obecní úřad Prosetín oznamuje občanům, že od měsíce března je možné uhradit poplatky za komunální odpad a poplatek za psa. Sazba poplatku ze psů je 100,- Kč za každého psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za komunální odpad za osobu trvale bydlící v obci Prosetín a v jejích místních částech Brťoví a Čtyři Dvory je 400,-Kč. Sazba poplatku za komunální odpad za rekreační objekt ležící na k.ú. Prosetín, Čtyři Dvory, Brťoví, kde není trvale hlášena žádná fyzická osoba, je 500,-Kč. Poplatky jsou splatné do 30.6.2020 buď hotově na OÚ Prosetín nebo převodem na účet č. 161743390/0300 s uvedením identifikace plátce a poplatku.
  2. Obec Prosetín zve na návštěvu plaveckého bazénu v Boskovicích dne 15.2.2020 od 10 do 11 hodin. Odjezd z Brťoví v 9:05 hodin, ze Čtyř Dvorů 9:10 hodin a z Prosetína v 9:15 hodin. Cena pro místní je 50,- Kč, pro přespolní 100,- Kč, děti do 3 let zdarma. Přihlásit se můžete u paní Blanky Hlaváčkové na tel.: 607 978 257
  3. TJ Sokol Prosetín Vás zve na divadelní představení VŠE PRO FIRMU aneb Otec svého syna. Hraje ochotnický divadelní sbor Vířina v sobotu dne 22.února 2020 v 18 hodin v prosetínské sokolovně. Vstupné je 60,- Kč dospělí, 30,- Kč děti. Akce je spolufinancována kulturní komisí obce Prosetín.