​Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prosetíně vás srdečně zve na promítání a vyprávění farářky Debory Hurtové o poutní cestě do Nidarosu v Norsku, které se koná v neděli dne 13. ledna 2019 v 17 hodin v budově základní školy v Prosetíně. Vstupné je dobrovolné.