Místo konání: Prosetín-Sokolovna
Doba konání: 29. dubna 2020 od 18 hodin

 

Navržený program :

1.

Zahájení

2.

Určení ověřovatelů zápisu (§95 ods. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3.

Schvalovací část jednání

a) Projednání žádosti na prodej pozemku ( materiál MZO-01/29042020)

4.

Informace

5.

Rozprava členů zastupitelstva

6.

Diskuse

7.

Závěr