Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Prosetín 

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném změní, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Prosetín, svolaného starostou obce Jaroslavem Kotlánem, v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.                                          

Místo konání: 

 

Prosetín – zasedací místnost OÚ Prosetín 

Doba konání: 

 

6. prosince 2019 od 18:00 hodin 

Navržený  
program: 

  1. Zahájení 

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

  1. Schvalovací část jednání:

       a) Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce Prosetín za rok 2020 (materiál MZO-01/06122019) 

        b) Projednání a schválení vyhlášky O sběru komunálního odpadu (materiál MZO-02/06122019) 

        c) Projednání a schválení vyhlášky O místním poplatku ze psů (materiál MZO-03/06122019)    

        d) Projednání a schválení zrušovací vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2006, O zabezpečení místních záležitostí         veřejného pořádku a zajištění čistoty veřejných prostranství při chovu a držení psů a obecně závazná vyhláška č. 6/2011, Požární řád obce MZO- 04/06122019)                

       e) Projednání žádostí, stížností a petic (materiál MZO-05/06122019) 

       f )Rozpočtové opatření č.RoP-10/2019 k 31.12.2019 (materiál MZO-06/06122019) 

  1. Informace  

  1. Rozprava členů zastupitelstva 

  1. Diskuse 

  1. Závěr