Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás touto cestou požádali o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který bude sloužit jako jeden z důležitých podkladů pro nově vznikající Strategii rozvoje obce Prosetín 2021–2026. Hlavním cílem této strategie je stanovení prioritních os a navazujících opatření, která povedou k harmonickému rozvoji celé obce. Budeme tedy velmi rádi za všechny Vaše názory, připomínky či přání, které pomohou k dalšímu zlepšování života v obci.

Dotazníkově šetření bude probíhat do 30. 4. 2021. Dotazník v týdnu od 5. 4. 2021 obecní pracovníci také roznesou v papírové formě do jednotlivých domů.

Děkujeme Vám za spolupráci a zájem o budoucnost obce.

Odkaz na dotazník