Místní poplatky v roce 2020

 

 

Místní poplatky za komunální odpad a poplatek za držení psa

Sazba poplatku ze psů je 100,- Kč za každého psa staršího 3 měsíců.

Sazba poplatku za komunální odpad za osobu trvale bydlící v obci Prosetín a v jejích místních částech Brťoví a Čtyři Dvory je 400,-Kč.

Sazba poplatku za komunální odpad za rekreační objekt ležící na k.ú. Prosetín, Čtyři Dvory, Brťoví, kde není trvale hlášena žádná fyzická osoba, je 500,-Kč.

Poplatky jsou splatné do 30.6.2019 buď hotově na pokladně Obce Prosetín v úředních hodinách nebo převodem na účet obce č.161743390/0300 s uvedením identifikace plátce a poplatku.