Jako dobrou možnost komunikace pro všechny, kdo využívají e-mai vidím využití našich stránek. Opět bych Vás rád požádal o rozšíření informace a pomoc spoluobčanům ohledně registrace k odběru novibek z našich stránek. Případně mohu seznam e-mailů přidat do seznamu i "ručně". Děkuji za spolupráci.

Jaroslav Kotlán
starosta obce