www.prosetin.cz

Čtyři Dvory

            Původně se používal název Čtyrdvory, německy Vierhöff. První dochovaná zmínka o obci je z března 1458. Je však nesporné, že ves vznikla dříve a patřila pánům z Pernštejna. Ti se postavili proti upálení Mistra Jana Husa a po době husitské došlo k rozkvětu jejich panství, ve kterém převládlo kališnictví. Po vydání Tolerančního patentu se přihlásilo k evangelíkům ze Čtyř Dvorů pět rodin (15 osob).

Pravděpodobně základem obce se staly čtyři dvory. V roce 1674 měla 12 obydlených domů, v roce 1790 již 17 se 157 obyvateli. Po celé devatenácté století počet obyvatel narůstal, takže v roce 1900 žilo ve Čtyřech Dvorech 247 obyvatel ve 34 domech. Z toho bylo 157 katolíků a 90 evangelíků. Tento stav vyvolával po dlouhá léta sváry mezi občany rozdílného vyznání, které se přenášely i na děti. Vznikaly spory i mezi Čtyřmi   Dvory a Prosetínem. V Prosetíně se původně uvažovalo o výstavbě nové školy na dolním konci. Odpor Čtyřdvorských   rozhodl o stavbě na horním konci, což se ukázalo prozíravé.

Hlavním zaměstnáním bylo zemědělství. Domkaři až do konce první světové války tkali. Na počátku 20. století bylo v obci postaveno 25 stavů. Při pozemkové reformě za první republiky bylo rozděleno mezi zemědělce 68 mír polí a 10 mír luk, což vedlo k zvětšení jednotlivých usedlostí.

V roce 1856 zasadil na návsi u nově postavené silnice Pavel Jančík z čp. 2 dub. V místní kronice nalezneme zápis: „Do té doby se jezdilo do Švarcu po potoce a do Prosetína po pastviskách, jak je nyní cesta přes „Dílky“. Do Hodonína se také jezdilo po těchto pastviskách a pak přes les Kopaniny.“

Sbor dobrovolných hasičů byl ve Čtyřech Dvorech založen v roce 1898.

Za první světové války bylo z obce odvedeno 38 mužů, z nich pět padlo, pět bylo raněno a dva padli do zajetí. V době první republiky se obec zvelebovala přibývalo domů, ale klesal počet obyvatel. Pro spojení s partyzány ve II.světové válce byl zatčen Ladislav Štarha, zaměstnaný u Jančíků čp. 2 a zemřel v koncentračním táboře. Dne 8. května 1945 zastřelili němečtí vojáci Josefa Machoura. Po květnu 1945 odešlo z obce sedm rodin do pohraničí. V roce 1948 byl pořízen místní rozhlas, o rok později obecní kancelář a v roce 1951 zaveden telefon. V roce 1954 byla otevřena Jednota u Bohumila Maršálka, děti začaly chodit do měšťanky do Štěpánova nad Svratkou místo do Olešnice a začal jezdit autobus na lince Prosetín – Čtyři Dvory – Štěpánov nad Svratkou – Bystřice nad Pernštejnem. Do roku 1973 byla prodejna Jednoty v soukromém domě. Z iniciativy občanského výboru byla postavena nová za 450.000Kč. V roce 1985 bylo započato s výstavbou obecního vodovodu z pramene na Obecníku, roku 1987 byla provedena velká úprava obce a o rok později byl obecní rybník upraven na požární nádrž. Nyní jsou Čtyři Dvory místní částí obce Prosetín patřícího do kraje Vysočina.