www.prosetin.cz

Základní škola a Mateřská škola Prosetín
ZŠ Prosetín PaedDr. Vlastimil Filip ředitel školy
MŠ Prosetín Jitka Štarhová vedoucí učitelka
Školní družina Blanka Hlaváčková vedoucí
Školní jídelna Anežka Jahodová vedoucíKontakt: +420 516 463 325

Charakteristika školy
  • dvoutřídní škola 1.-5. ročník
  • jednotřídní mateřská škola
  • jedno oddělení školní družiny
  • školní jídelna.