www.prosetin.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2010

Obsah:                                                                                                                               

I.     Úvod
II.    Údaje o plnění rozpočtu
III.   Údaje o hospodaření s majetkem
IV.    Finanční hospodaření zřízených právnických osob
V.     Tvorba a použití peněžního fondu
VI.    Přehled poskytnutých příspěvků a dotací
VII.   Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
VIII.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
IX.    Ostatní doplňující údajeZÚ2010.pdf  ZÚ2010.pdf