www.prosetin.cz

Platné obecně závazné vyhlášky obce Prosetín

15.1.2009   OZV č.7/2008
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů7_2008.pdf  7_2008.pdf  
15.1.2009   OZV č.5/2008
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt5_2008.pdf  5_2008.pdf  
15.1.2009   OZV č.4/2008
o místním poplatku ze psů4_2008.pdf  4_2008.pdf  
15.1.2009   OZV č.2/2008
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí2_2008.pdf  2_2008.pdf  
15.1.2009   OZV č.3/2006
o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zajištění čistoty veřejných prostranství při chovu a držení psů3_2006.pdf  3_2006.pdf  
15.1.2009   OZV č.2/2006
o závazných částech územního plánu obce Prosetín2_2006.pdf  2_2006.pdf  priloha 2_2006.pdf  priloha 2_2006.pdf  
15.1.2009   OZV č.3/01
o systému nakládání s odpady na území obce Prosetín