www.prosetin.cz

Ochrana osobních údajů
Informace pro čtenáře

V souladu s ustanovením § 11 odst. 8 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění zpracovává knihovna osobní údaje o čtenářích uvedené na přihlášce čtenáře za účelem vedení knihovnické agendy, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zabezpečena ochrana knihovního fondu. Osobní údaje budou použity pouze pro jmenované účely po dobu trvání čtenářského vztahu, budou chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Ing.Jiří Drbušek - starosta obce
Ladislava Dvořáčková - knihovnice 

                   

V Prosetíně 1.2.2008