www.prosetin.cz

Činnost prosetínského Sokola

TJ Sokol Prosetín obnovila dlouholetou sportovní a kulturní tradici v roce 1998 a dnes tvoří zázemí pro 60 jejích členů a desítky ostatních cvičenců. Do pravidelného cvičení docházejí děti i dospělí. Pod vedením tří cvičitelů děti navštěvují kroužek všestrannosti, děvčata kroužek mažoretek, které reprezentují TJ i při různých kulturních a sportovních akcích a chlapci se věnují florbalu. Dospělí docházejí dvakrát týdně na volejbal, muži navíc hrají florbal a ženy se věnují aerobiku.

Pravidelně organizuje jednota různé sportovní akce - na konci letních prázdnin společně s SDH Prosetín Sportovní odpoledne pro děti i dospělé, v zimních měsících turnaje ve stolním tenisu a florbalu a v červnu Volejbalový turnaj o pohár starosty obce Prosetín.

Podle tradice Sokola se TJ věnuje také pořádání kulturních a společenských akcí. Stálé místo v kulturním dění obce má sokolská oslava Dne maminek, kde vystupují i děti ze Základní a Mateřské školy v Prosetíně, dětský maškarní karneval a vánoční nebo mikulášská besídka. V roce 2002 se uskutečnil 1.sokolský ples v Prosetíně a TJ byla organizátorem Karnevalu zlatnictví Modrá hvězda v nedaleké Olešnici. Každoročně také jednota organizuje v Sokolovně vystoupení divadelních ochotníků z Víru, kteří předvádějí výkony hodné scény profesionálního divadla.

Za posledních 10 let se podařilo s pomocí obce vybudovat hřiště a také opravit střechu na Sokolovně. V roce 2006 členové TJ zrekonstruovali  sociální zařízení v Sokolovně a v roce 2007  bylo provedeno zateplení stropu nad hlavním sálem minerální foukanou vatou.