www.prosetin.cz

(r. 1674 Bertieyov, r. 1749 Brtiow), ves 12km2 zsz. Kunštátu, katastrální a politická obec rozlohy 3 71 km2, na pahorkatině v lesnaté krajině. Náves je nepravidelná, mezi domy jsou mezery. Do osady stojí buď štítem nebo průčelím, a jen staré jsou ještě ze dřeva, všecky jsou zomítány a obíleny. R. 1674 měla obec 1 13/64 lánu, domův osedlých bylo 11, nové pusté 4 (r. 1657 jeden osadník utekl), starý pustý 1. R. 1790 bylo tu 21 domů, 138 obyv., na 140 jiter polí; r. 1834 domů 25, obyv. 154; r. 1890 domů 28, obyv. 173; r. 1900 domů 28, obyv. 173; katolíků 81, evangelíků ref. vyz. 92, vesměs Čechův. Brťoví připomíná se r. 1349, a vždy společně s Bolešínem. Jen r. 1371 Arkleb z Klečna zapsal na Brťoví své manželce Kláře 150 hř. gr. Zároveň s Bolešínem a zbožím Louckým koncem XVI. stol. bylo Brťoví připojeno k panství Kunštátskému. Poddaní platili r. 1750 vrchnosti úrok o sv. Jiří 6 zl. 35 kr. a o sv. Václavě tolikéž, dávali 108 slepic, 500 vajec, 28 měr ovsa a předli 65 liber lnu; 13 sedláků robotovalo týdně 3 dni s potahem a o žních (⅟₄ roku) ještě 3 dni týdně pěšky. Katolíci Brťovští náležejí k farní osadě do Prosetína; evangelíci příslušejí pod svou duchovní správu rovněž do Prosetína, děti chodí do Prosetína (2 km). R. 1500 osvobodil Vilém z Pernštýna Brťoví od povinnosti čepování panského vína, a r. 1515 od bezplatného vožení ryb panských. Trati slovou: Chrást, Kopaniny, Obecník, Ubčiny, Závist, Žleby, Liščí, Rarůšky, Oujezdy, Tišně aj. V obci jest spolek hasičský.