www.prosetin.cz

Kontakty
Poštovní adresa:
Obecní úřad Prosetín
592 64 Prosetín č.34 
IČO obce: 00295167
Bankovní spojení: ČSOB Žďár nad Sázavou, č.ú. 161743390/0300
Telefon: +420 516 463 323


Elektronická podatelna:

Email OÚ: obecni.urad@prosetin.cz
Www stránky: http://www.prosetin.cz
Starosta: starosta@prosetin.cz
Místostarosta: mistostarosta@prosetin.cz
Referentka OÚ: hospodarka@prosetin.cz