www.prosetin.cz

Místní část Prosetín
Sběrné místo komunálního odpadu:

otevřeno každou středu a sobotu   15.00 - 16.00 hodin

Sběrný dvůr (sklad obce v areálu Zemědělské společnosti)

otevřeno první pondělí v měsíci   14.00 - 17.00 hodin

sběrný dvůr je určen pro zjednodušený zpětný odběr použitých kompletních výrobků - televizory, ledničky, zářivky, akumulátory, baterie. Dále barvy, oleje apod.
Místní část Čtyři Dvory
Sběrné místo je volně přístupné.
Místní část Brťoví
Sběrné místo je volně přístupné.