www.prosetin.cz

Složení rady obce
Jiří Drbušek - starosta

Josef Kolář - místostarosta

Pavel Boček

Jiří Lukeš

Ivan Hrbáč